Άνοιξε η πλατφόρμα για την επιστροφή εισφορών από τον ΕΦΚΑ στους Τραπεζοϋπαλλήλους
20.12.2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο. 120

Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2022

 

Άνοιξε η πλατφόρμα
για την επιστροφή εισφορών
από τον ΕΦΚΑ στους Τραπεζοϋπαλλήλους

 

Συνάδελφοι,

 

Ενεργοποιήθηκε σήμερα η ειδική πλατφόρμα του e-ΕΦΚΑ για την υποβολή αιτήσεων των ασφαλισμένων για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών για τον κλάδο ασθενείας σε χρήμα του ΤΑΥΤΕΚΩ για την περίοδο από 1.1.2017 έως 31.1.2020.

Η επιστροφή θα ξεκινήσει για το 2017 άμεσα και το πρώτο τρίμηνο θα ολοκληρωθεί.

Η πλατφόρμα είναι διαθέσιμη μέσω του ιστότοπου e-ΕΦΚΑ (https://www.efka.gov.gr) επιλέγοντας: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες→Μισθωτοί→Αίτηση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών κλάδου ασθενείας σε χρήμα του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ (1.1.2017-31.1.2020) με τη χρήση κωδικών TAXISNET και δήλωση ΑΜΚΑ.

Οι αιτήσεις θα συσχετισθούν με τα στοιχεία των αντίστοιχων ΑΠΔ και θα επιστραφεί το δικαιούμενο ποσό.

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΤΑΣΟΣ ΓΚΙΑΤΗΣ          ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ