Επαγγελματικό Ταμείο Ασφάλισης Ομίλου Αlpha Bank
29.08.2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο. 7
Αθήνα, 29 Αυγούστου 2023

Επαγγελματικό Ταμείο Ασφάλισης

Ομίλου Alpha Bank


Συνάδελφοι,

 

Την Τρίτη 29/8/2023 συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ) του Ομίλου Alpha Bank.

Στη συνεδρίαση αυτή τα μέλη του Δ.Σ. ενέκριναν (ομόφωνα) την σύνθεση των μελών της Επενδυτικής Επιτροπής του Ταμείου.

Βασικό κριτήριο στην επιλογή των μελών της Επενδυτικής Επιτροπής ήταν η υψηλή επαγγελματική κατάρτιση, οι κατάλληλες γνώσεις και επάρκεια καθώς και η εμπειρία τους στον τομέα ευθύνης τους.

Η σύνθεση έχει ως εξής:   

Κων/νος Σαραφόπουλος         Chief investment officer

Δημήτρης Κωστόπουλος         Διευθύνων Σύμβουλος Alpha Finance

Παντελής Σγαρδέλης               Διευθυντής Διεύθυνσης Κινδύνων Αγοράς

Παναγιώτης Ρεμούνδος           Διευθυντής Διεύθυνσης Διαχείρισης Επενδυτικών Χαρτοφυλακίων

Κυριακή Καραγιάννη               Assistant Manager, Trading Division

Παράλληλα εγκρίθηκε ομόφωνα ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επενδυτικής Επιτροπής.

Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επενδυτικής Επιτροπής θεσπίζει αρμοδιότητες καθώς και τις κατάλληλες διαδικασίες που θα επιτρέψουν στο ΤΕΑ την επίτευξη των επενδυτικών στόχων του για την καλύτερη αξιοποίηση της περιουσίας του, πάντα βασιζόμενος στα πλαίσια που θέτουν οι νομοθετικές διατάξεις που διέπουν τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης.

Ο Σύλλογος καλεί όλους τους συναδέλφους, που λόγω διακοπών δεν έκαναν εγγραφή στο ΤΕΑ, να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής.

Το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης του Ομίλου Alpha Bank

είναι διαχρονικά η μεγαλύτερη κατάκτηση του Συλλόγου

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

        ΤΑΣΟΣ ΓΚΙΑΤΗΣ          ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ