Στεγαστικά δάνεια συναδέλφων
18.01.2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο. 125

Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2023

 

Στεγαστικά δάνεια

Καλούμε τους συναδέλφους που έχουν δάνειο
με κυμαινόμενο επιτόκιο
να υποβάλλουν αίτηση μετατροπής
στο σταθερό επιτόκιο της ΣΣΕ

 

Συνάδελφοι,

 

Στις 21/11/2022 με την ανακοίνωση μας Νο.115, είχαμε τονίσει ότι η συνεχής αύξηση των επιτοκίων από τις παρεμβάσεις της ΕΚΤ δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στους εργαζόμενους με συνεχή επιβάρυνση τους από τις αυξήσεις των μηνιαίων δόσεων των στεγαστικών τους δανείων.

Τότε ακριβώς είχαμε προτείνει στις συζητήσεις με τη Διοίκηση της Τράπεζας ως εναλλακτική λύση να γίνει μεταφορά των δανείων των συναδέλφων με κυμαινόμενο επιτόκιο-Euribor στο σταθερό καθεστώς των δανείων της Κλαδικής Σύμβασης (2%).

Παράλληλα είχαμε τονίσει ότι όσοι είχαν λάβει την έγκριση δανείου βάσει της ΣΣΕ και με δική τους απόφαση το μετέτρεψαν σε άλλη μορφή δεν δικαιούνται επαναφορά στο αρχικό πλαίσιο.

Όμως θεωρούμε ότι δεν πρέπει να βασισθεί η επίλυση του όλου θέματος με τιμωρητική διάθεση για αυτή την κατηγορία.

Πρέπει, να δοθεί η ανάσα επίλυσης του προβλήματος και γι’ αυτούς.

 

ΕΤΣΙ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ Νο.9
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

 

ΚΑΛΟΥΜΕ

ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

που έχουν δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο να υποβάλλουν αίτηση για τη μετατροπή του στο σταθερό (2%) επιτόκιο της ΣΣΕ.

          Οι δε συνάδελφοι που ανήκουν στη δεύτερη κατηγορία (αλλαγή πλαισίου με δική τους ευθύνη) να υποβάλλουν και αυτοί αίτηση η οποία θα εξετασθεί χωριστά, αφού ήδη θέσαμε το θέμα και είμαστε σίγουροι ότι η θέση μας θα γίνει αποδεκτή από τη Διοίκηση της Τράπεζας.

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΤΑΣΟΣ ΓΚΙΑΤΗΣ          ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ