Γενική Συνέλευση 20/02/2010Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου που πραγµατοποιήθηκε στο ξενοδοχείο ΝΟVΟΤΕL ήταν από τις µεγαλύτερες που έχουν γίνει στην ιστορία του Συλλόγου µας.

Πάνω από 1.300 συνάδελφοι µε τη δυναµική παρουσία τους έδειξαν µε τον πιο ανάγλυφο τρόπο ότι στηρίζουν την υπεύθυνη συνδικαλιστική δράση και εξουσιοδοτούν το Προεδρείο του Συλλόγου να δώσει λύσεις και να εξασφαλίσει ένα σίγουρο και ασφαλές εργασιακό τοπίο ιδίως αυτή τη στιγµή που η ανασφάλεια και ο πανικός κυριαρχεί παντού.

Τη Γενική µας Συνέλευση χαιρέτησαν:

- Ο Πρόεδρος της ΓΣΕΕ κ. Γιάννης Παναγόπουλος

- Ο Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Γρηγόρης Νιώτης

- Ο βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Γιάννης Βρούτσης και

- ο Νοµάρχης Αθήνας κ. Γιάννης Σγουρός.

Σ' αυτή την κρίσιµη περίοδο που διανύουµε οι εργαζόµενοι συσπειρώνονται στο Συλλογικό τους όργανο και απορρίπτουν λογικές και πρακτικές του παρελθόντος που βασίζονται στην ανέξοδη καταστροφολογία και ανυπακοή.

Οι εργαζόµενοι στην Alpha Bank ζητούν από την συνδικαλιστική τους εκπροσώπηση υπεύθυνες θέσεις και προτάσεις που πάνω από όλα ερµηνεύουν την πραγµατικότητα και απαντούν µε σύγχρονη αντίληψη στα αδιέξοδα που δηµιουργούνται.

Σ' αυτή τη θέληση της συντριπτικής πλειοψηφίας των εργαζοµένων στην A/pha Bank ο Σύλλογος ανταποκρίθηκε, όπως κάνει πάντα, και κατέθεσε ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα δράσης για όλα τα µεγάλα ζητήµατα που µας απασχολούν (ασφαλιστικό, εργασιακό υγεία, περίθαλψη).

Πρώτη απόδειξη η πρόταση του Συλλόγου για τη δηµιουργία οµαδικού συµβολαίου καταβολής εφάπαξ στους νέους εργαζόµενους µε τη συµµετοχή της Τράπεζας!!

Μια πρόταση που αποκτά τεράστια αξία για το χρόνο που υλοποιείται, δηλαδή τη στιγµή που ακόµα και η πολιτική ηγεσία µιλά για κατάρρευση και χρεοκοπία του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης.

Μια τέτοια συµφωνία τέλος δείχνει, αυτό που δηµόσια αναγνωρίσαµε, ότι η Διοίκηση της Τράπεζας πιστεύει στην ανανέωση του προσωπικού της και αναγνωρίζει µε τον καλύτερο τρόπο την αξία και τις προσπάθειες των νέων εργαζοµένων στην Alpha Bank.

Με την απόλυτη αποδοχή αυτής της πρότασης αλλά και την καθολική θέληση και εξουσιοδότηση που δόθηκε στο Σύλλογο από τη Γενική Συνέλευση θα επιταχύνουµε τις συναντήσεις µας µε τη Διοίκηση και σύντοµα θα είµαστε σε θέση να ανακοινώσουµε την τελική συµφωνία.

Σ’ αυτή τη Γενική Συνέλευση πάρθηκαν σηµαντικές αποφάσεις αλλά και δόθηκαν απαντήσεις για όλα.

'Οπως συνηθίζουν κάποιοι, πάντα παραµονές των Γενικών Συνελεύσεων, προσπαθούν να δηµιουργήσουν µια θολή εικόνα γύρω από τη διαχείριση των εισφορών µας.

Έτσι και φέτος δεχθήκαµε βρώµικα επιθέσεις όπως και στο παρελθόν αφού δεν µπορούν µε άλλο τρόπο να κλονίσουν την εµπιστοσύνη των εργαζοµένων στο Προεδρείο του Συλλόγου µας.

Αυτή τη φορά όµως ξεπέρασαν κάθε όριο και σε συνεργασία µε Σύλλογο σφραγίδα ο οηοίο ανέλαβε την αναπαραγωγή και διανοµή αυτών των ανακοινώσεων µε την καταγγελία ότι οι πωλήσεις µετοχών που έγιναν για κάλυψη εξόδων, που έχουν αναλυθεί και εγκριθεί από όλες τις Γενικές Συνελεύσεις τα τελευταία 5 χρόνια καθώς και τα µερίσµατα είχαν εξαφανισθεί και δεν αποτυπώθηκαν ποτέ στα έσοδα του Συλλόγου!!!

Η απάντηση σ' αυτούς που διαµορφώνουν την πολιτική τους µέσω της διάβρωσης και της λάσπης, ολλά και σ' αυτούς που εµφανίζονατι ως Τιµητές των συµφερόντων της πρώην Ιονικής δόθηκε µέσα στη Γενική Συνέλευση.

Είµαστε ο µόνος Σύλλογος στο συνδικαλιστικό στερέωµα που απάντησε µε τον πιο επίσηµο τρόπο.

Ζητήσαµε τον λεπτοµερή έλεγχο των βιβλίων και των στοιχείων του Συλλόγου για να απαντηθεί αυτή η βρώµικη καταγγελία όχι από εµάς αλλά από το ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ.

Η ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΙΣΘΗΚΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010.

Για την εκλογή της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής πραγματοποιήθηκε μυστική ψηφοφορία.

Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας έχει ως εξής:

ΨΗΦΙΣΑΝ: 838

ΑΚΥΡΑ -ΛΕΥΚΑ: 7

ΕΝΩΜΕΝΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ: 814

ΕΣΑΚ: 17