Γενική Συνέλευση 28/02/2015


ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΕΝΩΜΕΝΟΙ - ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΠΟΡΕΙΑ


Συνάδελφοι,

Το Σάββατο 28/2/2015 στο ξενοδοχείο Caravel πραγματοποιήθηκε η ετήσια Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας.

Η τεράστια συμμετοχή των συναδέλφων στην κορυφαία αυτή διαδικασία δείχνει ότι οι εργαζόμενοι στην Alpha Bank είναι ενωμένοι και στηρίζουν τη σταθερή πορεία που ακολουθούμε.

Την Γενική μας Συνέλευση χαιρέτησε ο Γεν. Γραμματέας της ΟΤΟΕ συν. Αχιλλέας Μυλωνόπουλος.

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου μας Τάσος Γκιάτης και ο Γεν. Γραμματέας Παναγιώτης Αδαμόπουλος παρουσίασαν τον απολογισμό και τον προγραμματισμό δράσης μας.

Πρόεδρος της Γεν. Συνέλευσης ήταν ο Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Γιάννης Λάτσης ενώ τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συν. Παναγιώτης Ηλιόπουλος, Σωτήρης Προκόπης, Τάσος Νάτσικας και ο εκπρόσωπος Β. Ελλάδος Βάϊος Αναστασόπουλος ανέλυσαν τις θέσεις και τους στόχους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στη Γενική Συνέλευση τοποθετήθηκε επίσης το μέλος του Δ.Σ. και εκπρόσωπος της ΕΣΑΚ συν. Θανάσης Λάππας.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με απόλυτη πλειοψηφία τον Διοικητικό και Οικονομικό Απολογισμό του Δ.Σ. καθώς και τον Προϋπολογισμό και Προγραμματισμό δράσης.

Τέλος ορίσθηκε ως ημερομηνία διεξαγωγής της Πανελλαδικής ψηφοφορίας, για τις πιο πάνω εγκρίσεις, η 23η Μαρτίου 2015.


Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

         ΤΑΣΟΣ ΓΚΙΑΤΗΣ          ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ


ΣΗΜ. Μπορείτε να παρακολουθήσετε τις σχετικές ομιλίες της Γ.Σ. στην ιστοσελίδα μας. Ακολουθεί φωτογραφικό υλικό από την Συνέλευση.