Καταστατικό Συλλόγου

Για να ενημερωθείτε σχετικά με την Δομή και την Λειτουργία του Συλλόγου Προσωπικού Alpha Bank μπορείτε να διαβάσετε εδώ το σχετικό καταστατικό.