Γενική Συνέλευση 11/05/22

Παρακολουθήστε την Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Προσωπικού Alpha Bank για το 2022.